Broodjesvloer

Bezorgtarieven NL (zie per artikel) - vanaf € 1500,00 franco
  • Bezorgtarief 'Doos' - € 14,50
  • Bezorgtarief 'Colli' - € 37,50
  • Bezorgtarief 'XL-pakket' - € 54,50
  • Bezorgtarief 'XXL-pakket' - € 67,50
Broodjesvloer

Broodjesvloer

Een broodjesvloer, ook wel Combinatievloer, of balken- broodjesvloer genoemd bestaat uit betonnen liggers en polystyreen vulelementen. Over de combinatievloer komt een betonnen druklaag, die na het leggen van de vloer wordt gestort. Samen met de balken, broodjes en bovenwapening levert deze constructieve sterkte. 

De broodjesvloer is een ideale oplossing als begane grondvloer voor een uitbouw, schuur of woning. Met de toepassing van een broodjesvloer is er het minste kans op rechtlijnige scheurvorming in harde afwerkingen. De vloer is ideaal als er bijvoorbeeld tegels op de afwerklaag worden gelegd.

Voordelen van een combinatievloer

  • Hoge isolatiewaarden mogelijk (Rc 3,5 uit voorraad leverbaar)
  • Licht van gewicht
  • Flexibel systeem en eenvoudig op maat te maken
  • Vulelementen zijn van polystyreen, het is dus mogelijk om op het laatste moment nog sparingen aan te brengen in de vloer, of aan te passen
  • Snel leverbaar

Technische specificaties Ps-combinatievloer

Vulelementen:
Lengte: 200 cm
Breedte: 63,5 cm (op voorraad in RC3,5), (h.o.h. afmeting van de balken)
Rc-waarde: 3,5 uit voorraad, mogelijk tot 6 op aanvraag

Liggers:
Lengte uit voorraad: 2,48, 2,98, 3,48 en 3,98 meter - maatwerk op aanvraag, eindigend op 3, of 8 cm, dus per 5 cm oplopend.
Wapening: T1 (lengte tot 3,48 meter) 1 draad + 1 streng, T2 (vanaf 3,98 meter) 1 draad, + 2 strengen, 

Verwerking broodjesvloer

1) Zorg ervoor dat bij de onderliggende constructie de oplegvlakken voor de balken vlak zijn. Indien dit niet het geval is moeten deze vlak worden gemaakt door bijvoor- beeld het toepassen van zandcementmortel of oplegmateriaal.

2) Plaats de balken in de juiste volgorde en op maat in het vloerveld (de maatvoering staat op tekening aangegeven).

Zorg ervoor dat de balken op de juiste afstand geplaatst worden.
De minimale opleglente van betonbalken is minimaal 2/3 van de ontwerp opleglengte met een minimum van: 65 mm bij oplegging op metselwerk - 50 mm bij oplegging op beton - 45 mm bij oplegging op staal.

Plaats vervolgens de vulelementen in de juiste richting. De legrichting staat aangegeven op tekening. Zaag bij het plaatsen van de laatste rij elementen de flap af.

Maak waar nodig sparingen door het (gedeeltelijk) weglaten en/of doorboren van vulelementen en druklaag zonder daarbij balken te bewerken of beschadigen.

Leg tenslotte de bovenwapening volgens tekening. Let vooral op de punten waar meerdere netten samen komen, zodat daar de dekking na het storten voldoende is.

De maatvoering en het plaatsen van dubbele balken dient strikt volgens tekening nageleefd te worden.

3) Indien de kruipluiksparing te groot is om tussen de balken te laten vallen kunnen raveelijzers worden toegepast (de montage loopt mee in het legproces. Monteer eerst de balken waarop het raveelijzer rust en leg vervolgens de tussenbalk(en) er op).

Bij toepassing van een raveelijzer als trapgat (in de verdiepingsvloer) geldt hetzelfde legproces. Houdt er wel rekening mee met het storten van de druklaag dat er een tijdelijke ondersteuning geplaatst wordt.

Houd rekening tijdens het stellen van de randkist dat de afstand tussen onderzijde vloerbalk en bovenzijde druklaag 210 mm is.

Stort de vloer af met een constructieve deklaag van tenminste 30 mm, voorzien van wape- ningsnetten.

Stort met beleid, trek de kubel niet open op één plaats en loop op de balken, niet op de vulelementen.