Regenwaterinfiltratie 

Regenwater bergen op de plek waar het valt. Dat is een onderwerp wat steeds vaker ter sprake komt. 

Bij het bouwen van een nieuwe woning, schuur of buitenverblijf krijgt iedereen er mee te maken. Hoe ga je het regenwater afvoeren? Maar ook bij de aanleg van van bestrating en erfverharding. In veel gemeentes is het al een eis om zelf je regenwater op te vangen. Je kunt er zelfs een subsidie voor ontvangen. Hoeveel regenwater je moet kunnen bergen per m2 verharding, of dakoppervlak is verschillend per regio, dit kun je bij je eigen gemeente opvragen. Ook zie je steeds vaker grindpaden met een kantopsluiting, of waterdoorlatende tegels waardoor regenwater ook niet weg stroomt, maar wegzakt in de bodem.

Door een regenwaterinfiltratie aan te leggen wordt schoon regenwater niet afgevoerd naar het rioolsysteem, of een sloot. Het regenwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem. Hierdoor realiseer je een natuurlijke waterafvoer en wordt verdroging tegengegaan. Ook wordt de riolering niet overbelast en wordt riool overstort voorkomen. 

Infiltratie maken met Drainstabiel®

Er zijn diverse systemen voor het maken van een regenwaterinfiltratie. Wij verkopen er maar 1, maar die is geschikt voor iedereen! Zowel voor de particuliere tuin, maar ook onder bedrijventerreinen met hoge belastbaarheid. Door de unieke eigenschappen van Drainstabiel® is het in vrijwel alle gevallen toe te passen. Ook bij een wat hogere grondwaterstand. Je kunt namelijk een dunnere laag toepassen onder je erfverharding met slechts enkele centimeters dekking onder je bestrating. Alleen dit is al een groot voordeel ten opzichte van infiltratie met kratten. Deze zijn al minder belastbaar, maar moeten ook nog eens veel dieper worden aangebracht om belastbaarheid mogelijk te maken. 

Bij het maken van een regenwaterinfiltratie zijn een aantal onderdelen essentieel om je infiltratie goed te onderhouden en schoon te houden:

- Geotextiel
Zand- en bladvangput
Bladscheider
Draintab
PVC buizen en aansluitstukken

Alle bovenstaande materialen hebben wij uiteraard in het assortiment!